Stichting

De Stichting Kees Verwey bestaat sinds 1984. Ze beheert het werk van de Haarlemse kunstenaar.
De collectie bestaat uit honderden door Verwey gemaakte olieverfschilderijen, aquarellen, tekeningen, schetsen en andere
kunstvoorwerpen. Al het werk is gedocumenteerd. Verwey zelf bleef tot op hoge leeftijd voorzitter van de stichting. Na zijn overlijden werd de stichting enig en algeheel erfgenaam.

 

Eerbetoon

Het Frans Hals Museum opende in 1993 aan de Grote Markt in Haarlem de Kees Verwey Hal. Een eerbetoon aan de schilder van de beroemde atelierstukken, prachtige stillevens, portretten en zijn befaamde aquarellen. Het professioneel beheer van de Collectie Verwey is in handen van het Frans Hals Museum. De specialisten van het museum zien erop toe dat de collectie in goede staat blijft en dat zijn werk geëxposeerd wordt zoals in zomer 2005 als hommage op een door Rudi Fuchs samengestelde grote tentoonstelling in het Haags gemeentemuseum.

 

Een bredere bekendheid

Na Verweys dood in 1995 is het bestuur van de Stichting Kees Verwey vooral actief geweest met de inventarisatie en restauratie van de Collectie Verwey. Inmiddels is het bevorderen van tentoonstellingen in binnen- en buitenland ook een kernactiviteit geworden. Met de exposities komt de stichting tegemoet aan de toenemende belangstelling voor Verwey.

Andere taken die de stichting zich heeft gesteld zijn:

  • Het stimuleren van studie en onderzoek
  • Het faciliteren van de uitgave van boeken, catalogi en andere publicaties
  • Het uitbouwen en actief onderhouden van de website https://www.keesverwey.org/

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Kees Verwey bestaat uit Anita Soer, Bas Boeser, Kees Bruinstroop en Wim van Krimpen.

Het correspondentieadres is:
Stichting Kees Verwey
Postbus 3003
2001 DA Haarlem
E-mail: info@keesverwey.org

U kunt ook contact openemen met Caroline Rootliep bij Verwey Museum Haarlem,

c.rootliep@verweymuseumhaarlem.nl of T 023-542 2427